skip to Main Content

ศูนย์อนุบาลสัตว์ป่าก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นปี 2543 โดยคุณเอ็ดวิน วีค ซึ่งเป็นชาวฮอลแลนด์โดยกำเนิด ทางศูนย์เป็นแหล่งพักพิงของสัตว์ป่าจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งที่มาอยู่เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งและตลอดช่วงชีวิตของสัตว์

สัตว์ที่อาศัยอยู่ที่ศูนย์ประกอบด้วยลิง 5 สายพันธุ์ ชะนี 2

สายพันธุ์  อีเห็นหลายสายพันธุ์  นางอาย  เสือโคร่งและเสือดาว  หมี  จระเข้  และนกหลายชนิด  ทางศูนย์พยายามให้สัตว์เหล่านี้ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ทั้งยังพยายามปล่อยสัตว์เหล่านี้คืนสู่ป่าตามธรรมชาติอีกด้ว

ทางมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่ายังต้องการความช่วยเหลือจากประชาชนผู้ที่มีความรักสัตว์ทั้งในรูปของการเป็นอาสาสมัครทำงานช่วยเหลือสัตว์ การบริจาคเงินช่วยเหลือ หรือความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น สัตวแพทย์ เป็นต้น

อาสาสมัครของมูลนิธิจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเตรียมอาหารเพื่อนำไปให้สัตว์และการทำความสะอาดกรง นอกจากนี้ยังมีงานอื่น เช่น ทำความสะอาดภาชนะใส่อาหาร อุปกรณ์และพื้นที่สำหรับเตรียมอาหาร ส่วนเวลาอื่นจะใช้สำหรับการเตรียม enrichment  การพานักท่องเที่ยวเที่ยวชมรอบศูนย์ และงานของศูนย์การศึกษา นอกจากนี้ยังมีงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและปรับปรุงกรงซึ่งส่วนมากเป็นการขุดดินหรือทาสีกรง แต่ทั้งนี้งานต่างๆ ต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการเป็นอาสาสมัคร จำนวน ความสามารถของอาสาสมัคร และงานที่ดำเนินอยู่ในขณะนั้น  นอกจากนี้งานบางอย่างยังขึ้นอยู่กับฤดูกาลและทรัพยากรที่มีอยู่ในช่วงเวลาและสถานที่นั้นอีกด้วย

ผู้ที่จะมาเป็นอาสาสมัครจะต้องมีความกระตือรือร้น มีความรักและสงสารสัตว์ สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพราะงานบางอย่างอาจต้องใช้กำลังมาก ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับสัตว์ แต่ต้องมีพื้นฐานสามารถพูดภาษาอังกฤษได้

ระยะเวลาของการเป็นอาสาสมัครทางมูลนิธิไม่กำหนดว่าท่านจะอยู่นานเท่าไรแต่ระยะเวลาอย่างน้อยคือ 2 สัปดาห์ อาสาสมัครบางท่านอาจอยู่ถึง 6 เดือนหรือเมื่อมาเป็นอาสาสมัครแล้วท่านอาจขยายเวลาเพิ่มจากเดิมก็เป็นได้

หากท่านสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการหรือสนใจเป็นอาสาสมัคร กรุณาส่งอีเมลล์มาที่ noi@wfft.org

เชื่อมต่อกัน

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าประเทศไทยต้องการความช่วยเหลือจากคุณ!

เชื่อมต่อกับเราและแบ่งปันเรื่องราวของเรา ถ้าคุณอยู่

ในประเทศไทยจะหาวิธีช่วยคุณได้ มาเยี่ยมชมและมีส่วนร่วม

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top