skip to Main Content

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาสให้ใช้พื้นที่ป่าขนาดใหญ่สำหรับให้สัตว์อยู่อาศัย  โดยจุดประสงค์หลักของมูลนิธิฯ คือการอนุรักษ์สัตว์ป่าและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัจุบันเรามีโครงการมากมายที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพสัตว์ป่า  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล  ตลอดจนการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ

เป้าหมายของเราคือต้องการเป็นแหล่งพักพิงสำหรับสัตว์ที่ถูกทารุณกรรมและถูกทอดทิ้ง พวกเราตั้งใจจะช่วยเหลือสัตว์ป่าที่เคยเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อนำมาฟื้นฟูและปล่อยคืนสู่ป่า  นอกจากนี้ยังให้ความดูแลสัตว์ที่ไม่สามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้อีกด้วย ทางมูลนิธิฯ จะเตรียมที่อยู่สำหรับสัตว์เหล่านี้ให้มีมาตรฐานและมีสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

ศูนย์อนุบาลสัตว์ป่า:

เป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูสัตว์ป่าที่เคยถูกเลี้ยงไว้เพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงหรือใช้เพื่อผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  หากท่านสนใจเป็นอาสาสมัครเกี่ยวกับสัตว์โดยเฉพาะสัตว์พวกไพรเมต ทางมูลนิธิฯ ยินดีต้อนรับท่านเสมอ

ศูนย์ศึกษาและช่วยเหลือช้าง:

เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและช่วยเหลือช้างเร่ร่อนตามท้องถนนและใช้ในการท่องเที่ยว หากท่านสนใจทำงานเกี่ยวกับช้างท่านสามารถมาเป็นอาสาสมัครร่วมกับเราได้

คลินิกเคลื่อนที่เพื่อนสัตว์ป่า:

เป็นรถพยาบาลที่ตกแต่งไว้พร้อมสำหรับการช่วยเหลือสัตว์ป่าและเป็นรถคลินิกเคลื่อนที่คันเดียวในแถบอินโดจีน ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์และการออกแบบตกแต่งรถได้รับความสนับสนุนจากองค์กร Care for the Wild

ศุนย์ฟื้นฟูสภาพชะนี:

ชะนีเป็นสัตว์พื้นเมืองของประเทศไทยที่อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติในอนาคตอันใกล้นี้  ซึ่งปัจจุบันมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่ากำลังดำเนินโครงการฟื้นฟูชะนีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปล่อยชะนีเหล่านี้คืนสู่ธรรมชาติ

โครงการฟื้นฟูป่า:

เป็นโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นภายในและพื้นที่รอบๆ มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า โดยเริ่มจากการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายและปลูกป่าเพิ่มเติมในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว

ศูนย์การศึกษา:

เป็นศูนย์ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าในประเทศไทย ซึ่งเปิดให้นักเรียนทุกวัยเข้ามาเยี่ยมชมโดยมีเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครของมูลนิธิฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ นอกจากนี้เรายังออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิภาพและการอนุรักษ์สัตว์ป่าแก่นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ อีกด้วย

เชื่อมต่อกัน

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าประเทศไทยต้องการความช่วยเหลือจากคุณ!

เชื่อมต่อกับเราและแบ่งปันเรื่องราวของเรา ถ้าคุณอยู่

ในประเทศไทยจะหาวิธีช่วยคุณได้ มาเยี่ยมชมและมีส่วนร่วม

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top