skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

การศึกษาคือกุญแจสำคัญที่ช่วยให้การอนุรักษ์สัตว์ป่าประสบความสำเร็จ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัย การลักลอบค้าสัตว์ป่า การใช้สัตว์เพื่อความบันเทิงในธุรกิจการท่องเที่ยว การค้าเนื้อเพื่อเป็นอาหารและผลิตยาจีน เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความรู้แก่ประชาชน

ศูนย์การศึกษา ของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิภาพและการอนุรักษ์สัตว์ป่า นอกจากนี้เรายังมีโครงการที่เกี่ยวข้องซึ่งท่านสามารถคลิกลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการช่วยเหลือสัตว์ป่าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

โครงการช่วยช้างเร่ร่อน

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top