skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

เกี่ยวกับ WFFT ศูนย์อนุรักษ์ช้าง

เป็นเขตุรักษาพันธุ์ช้างที่แรกในเอเชีย ที่ปราศจากการล่ามโซ่ช้าง ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันหรือกลางคืน
ช้างส่วนใหญ่ที่ทางมูลนิธิเจอ ต่างเคยเผชิญกับการกดขี่มานานหลายสิบปี ส่วนมากมักใช้ช้างในการเดินป่า หรือลากซุง บางส่วนก็ถูกบังคับให้ทำการแสดงโชว์หรือเดินขอทานตามถนน ใช้ชีวิตอย่างทรมานเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้

พื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่ที่ศูนย์แห่งนี้ สามารถเป็นแหล่งให้ช้างได้เดินไปมาอย่างอิสระ ด้วยพื้นที่ในแต่ละส่วนกว่า มีป่าไม้ขึ้นอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ สระน้ำ และพื้นที่โล่งกว้าง เพื่อให้ช้างได้เข้าสังคมอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า พึ่งพาการสนับสนุนจากอาสาสมัครและการบริจาค เพื่อช่วยจุนเจือช้างในแต่ละวัน ร่วมบริจาคแบบรายครั้งหรือแบบรายเดือน ดูแลรักษาพันธุ์ช้างเอเชียวันนี้

หากต้องการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยดูแลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้าง WFFT คือที่ที่คุณตามหา

ช้างในประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นที่อยู่ของประชากรช้างเอเชียทั้งช้างป่าและช้างบ้าน ถึงอย่างนั้น ประชากรช้างบ้านส่วนใหญ่กลับมาจากการจับกุมช้างป่า และขยายพันธุ์ เพื่อฝึกฝนนำไปใช้งานในเชิงการท่องเที่ยว หรืออุตสาหกรรมป่าไม้

ในปัจจุบัน จำนวนช้างป่าในประเทศไทยเริ่มลดลงเรื่อยๆ ตอนนี้เหลือเพียงแค่ 2,200 ตัวเท่านั้นโดยมีอาศัยอยู่ในพื้นที่ทุ่งหญ้าโล่งกว้าง และเขตป่าฝนที่มีกระจายอยู่รอบๆประเทศ และที่ยิ่งกว่านั้น งานตัดไม้ซึ่งเป็นการทำลายถิ่นที่อยู่ของช้าง ก็ได้ใช้ช้างบ้านทำงานด้วยเป็นหลัก เหมือนให้ช้างไปทำลายบ้านของช้างด้วยกันเอง

เมื่อการใช้ช้างในอุตสาหกรรมป่าไม้ถูกแบนในปี 2532 ช้างลากซุงจึงถูกเปลี่ยนไปใช้งานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแทน หรือไม่ก็นำไปขอทานข้างถนนในเมือง โดนต้องเดินทั้งวันทั้งคืนบนถนนสกปรกและมีการจราจรคับคั่ง ทำให้สุขภาพช้างแย่ลง ในบางครั้งยังเกิดอุบัติเหตุทางถนน ส่งผลให้ช้างได้รับบาดเจ็บอีกด้วย

น่าเสียดายที่ในตอนนี้ ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายบังคับหรือควบคุมการทารุณกรรมสัตว์ และปฏิบัติกับสัตว์แบบผิดธรรมชาติของสัตว์ ดังนั้น สัตว์เหล่านี้จึงต้องได้รับการปกป้องโดยด่วน

อนุรักษ์และช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตคู่โลกของเรา โดยบริจาค, เข้าเยี่ยมชม, หรือสมัครจิตอาสา ได้ที่นี่

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top