skip to Main Content

รถตู้โฟล์คสวาเกน

ภายในรถคลินิกเคลื่อนที่ มีการติดตั้งโต๊ะซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งอุปกรณ์ตรวจวัดออกซิเจนในเลือด เครื่องดมยาสลบ และ IV Pump

การใช้ปืนยาสลบเพื่อจับสัตว์ป่าซึ่งได้รับบาดเจ็บ เช่น ลิง ทำให้ง่ายและปลอดภัยทั้งต่อสัตว์และเจ้าหน้าที่

รถคลินิกเคลื่อนที่กับการช่วยลิงเสน

Back To Top