skip to Main Content

Gibbon Rehabilitation Centre
ชะนีจำนวนหนึ่งถูกนำมาพักฟื้นที่ศูนย์พักฟื้นชะนี มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า วัดเขาลูกช้าง จังหวัดเพชรบุรีซึ่งมีเขตติดต่อกับป่าเพื่อเตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ปัจจุบันชะนีเหล่านี้อาศัยอยู่บนเกาะซึ่งมีสภาพใกล้เคียงกับในธรรมชาติเพื่อให้มีการปรับตัวและใช้ชีวิตบนต้นไม้อีกครั้ง ทางมูลนิธิฯ ได้ให้ที่อยู่อาศัยแก่ชะนีบนเกาะจำนวนกว่า 50 ตัว ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการให้ชะนีอาศัยอยู่ในกรง

ชะนีบนเกาะจะได้รับอาหารจำนวนเล็กน้อยจากทางศูนย์เพิ่มจากอาหารตามธรรมชาติที่เขาสามารถหาได้ แต่อย่างไรก็ตามชะนีเหล่านี้ก็สามารถเรียนรู้การอาหารเองตามธรรมชาติได้อย่างรวดเร็ว

เชื่อมต่อกัน

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าประเทศไทยต้องการความช่วยเหลือจากคุณ!

เชื่อมต่อกับเราและแบ่งปันเรื่องราวของเรา ถ้าคุณอยู่

ในประเทศไทยจะหาวิธีช่วยคุณได้ มาเยี่ยมชมและมีส่วนร่วม

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top