skip to Main Content

Forest Restoration and Conservation

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่ายินดีต้อนรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มตั้งแต่ช่วงต้นปี 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูป่าให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า และใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเอาใจใส่ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

หน้าที่ของอาสาสมัคร

หน้าที่ของอาสาสมัคร คือ การช่วยงานในโรงเพาะชำต้นไม้และการฟื้นฟูป่า ดังนี้

  • เก็บเมล็ดพืช และติดตามสภาพดินฟ้าอากาศ
  • ติดตามการงอกของเมล็ดและบันทึกผล
  • งานโรงเพาะชำ เช่น การดูและเมล็ดพืชและต้นกล้า
  • เตรียมสถานที่สำหรับปลูกและการดูแลหลังการปลูก; กำจัดวัชพืช, รดน้ำ และใส่ปุ๋ย
  • ขุดหลุมและปลูกต้นไม้ (ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม)
  • ติดตามอัตราการเจริญเติบโตและบันทึกผล
  • จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้สำหรับกลุ่มนักเรียน
  • ดูแลและบำรุงรักษาโรงเพาะชำ

ประเภทของงานที่ทำจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเป็นอาสาสมัคร จำนวนและความสามารถของอาสาสมัคร งานบางอย่างอาจขึ้นอยู่กับฤดูกาลและทรัพยากรที่มีอยู่ในสถานที่ ณ ช่วงเวลานั้น นอกจากนี้ผู้ที่มาเป็นอาสาสมัครโครงการฟื้นฟูป่าอาจออกไปช่วยงานดูแลสัตว์ได้เช่นกันโดยขึ้นอยู่กับความต้องการและจำนวนของอาสาสมัครในขณะนั้น

การเป็นอาสาสมัครในโครงการฟื้นฟูป่าอาจทำให้ท่านมีความเข้าใจกระบวนการฟื้นฟูป่าและสัตว์ป่า และการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างป่าไม้และสัตว์ป่ามากยิ่งขึ้นด้วย

คุณสมบัติของอาสาสมัคร

ผู้ที่จะมาเป็นอาสาสมัครจะต้องมีความกระตือรือร้นและสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพราะบางครั้งอาจต้องทำงานหนักและใช้กำลังมาก
แม้ว่าความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับป่าไม้ พฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือนิเวศวิทยาของท่านจะสามารถช่วยเหลือโครงการนี้ได้ แต่สำหรับท่านที่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ดังกล่าวเราก็ยินดีให้เข้าร่วมโครงการเช่นกัน
ช่วงฤดูกาลเพาะปลูก (ปลายเดือนมิถุนายน-ต้นเดือนสิงหาคม) เราต้องการอาสาสมัครในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าประมาณ 8 ท่าน แต่ช่วงเวลาปกติเราจะรับเพียง 2 ท่านเท่านั้น

ระยะเวลา

ท่านต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ในการเป็นอาสาสมัครโดยท่านสามารถอยู่ได้นานไม่มีกำหนด เคยมีอาสาสมัครบางท่านที่อยู่นานถึง 6 เดือน

เข้าร่วมโครงการ

หากท่านสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการหรือสนใจเป็นอาสาสมัคร ส่งอีเมลล์มาที่ volunteer@wfft.org

เชื่อมต่อกัน

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าประเทศไทยต้องการความช่วยเหลือจากคุณ!

เชื่อมต่อกับเราและแบ่งปันเรื่องราวของเรา ถ้าคุณอยู่

ในประเทศไทยจะหาวิธีช่วยคุณได้ มาเยี่ยมชมและมีส่วนร่วม

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top