skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

มีหลายหนทางที่ท่านสามารถช่วยเผยแพร่ข่าวสารการทำงานของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าและช่วยส่งเสริมการสร้างสวัสดิภาพสัตว์และการอนุรักษ์ ด้านล่างนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ท่านสามารถช่วยสนับสนุนงานของเราได้

  • รับอุปการะสัตว์ของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเพื่อเป็นของขวัญให้เพื่อนหรือตัวท่านเอง
  • ไม่ใช้จ่ายเงินเพื่อแลกกับความบันเทิงที่ได้มาจากการใช้ประโยชน์จากสัตว์ เช่น การถ่ายรูปกับสัตว์ ขี่ช้าง และแนะนำหรือชักจูงให้เพื่อนหรือครอบครัวของท่านให้ปฏิบัติตามด้วย
  • สนับสนุนสินค้าของมูลนิธิฯ เช่น เสื้อยืด ภาพถ่าย เป็นต้น
  • หากท่านต้องการบริจาคสิ่งของให้มูลนิธิฯ สิ่งที่จำเป็นได้แก่ ของเล่นสำหรับสัตว์ ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บ หมัด อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับสัตว์เลี้ยง (ม้า สุนัข) เกมส์และของเล่นสำหรับอาสาสมัคร
  • หากท่านต้องการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์กรุณาติดต่อเราโดยตรง
  • หากท่านเสร็จสิ้นจากการเป็นอาสาสมัครกับเรา ท่านสามารถบริจาคผ้าเช็ดตัวหรือผ้าห่มที่ท่านไม่ใช้แล้วให้กับโรงพยาบาลสัตว์ได้
  • เผยแพร่หรือบอกเล่าเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าให้ผู้อื่นได้รับรู้
  • เป็นสมาชิกของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าบนเฟสบุ้คและอัพโหลดภาพดีๆ ของท่าน

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top