skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

ความ 2 มาตรฐานของการบังคับใช้กฎหมาย

โดย เอ็ดวิน วีค - มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า 15 มีนาคม 2555 บก.ปทส (กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้บุกเข้าจับกุมขบวนการค้าสัตว์ป่าชื่อดังที่จะหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม หรือ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าของสัตว์เหล่านี้ไม่มีใบอนุญาตตั้งสวนสัตว์ และไม่สามารถแสดงเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายในการครอบครองสัตว์ป่าเกือบ 300 ตัว เช่น สิงโต 13 ตัว เสือ 5 ตัว ลูกลิงอุรังอุตัง 2 ตัว แพนด้าแดง 2 ตัว ลิงมาร์โมเส็ท 30 ตัว อูฐ…

Read More

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top