skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

โครงการหยุดช้างเร่ร่อนบนท้องถนน

สมัยก่อนมนุษย์มักนำช้างมาใช้ในการตัดไม้ลากซุง ต่อมาหลังจากอาชีพตัดไม้ถูกห้ามช้างส่วนใหญ่จึงถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเดินเร่ร่อนบนท้องถนนแทน

โครงการช่วยช้างเร่ร่อน
ช้างข้ามถนนที่มีการจราจรหนาแน่นในกรุงเทพ

การเดินทั้งวันทั้งคืนบนท้องถนนที่มีการจราจรแออัดและสกปรกเป็นสิ่งที่อันตรายและไม่ดีต่อสุขภาพของช้าง บ่อยครั้งช้างเหล่านี้ต้องจบชีวิตลงเนื่องจากอุบัติเหตุบนท้องถนนและบ่อยครั้งที่มีการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้ออกไปช่วยเหลือช้างเหล่านี้

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ต้องการช่วยเหลือช้างเหล่านี้ ปัจจุบันเรากำลังดำเนินโครงการลดจำนวนช้างบ้านบนท้องถนนในกรุงเทพและเมืองใหญ่ และโครงการหยุดการใช้ช้างเพื่อเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์

แม้จะมีการประชาสัมพันธ์และรัฐบาลพยายามเก็บช้างเร่ร่อนบนท้องถนนในปี 2547 แล้วก็ตาม แต่ก็พบว่ายังคงมีช้างเร่ร่อนโดยเฉพาะลูกช้างหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากตามจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย ลูกช้างถูกบังคับให้เดินในช่วงกลางคืน ส่วนกลางวันจะถูกซ่อนตัวตามกองขยะ เขตก่อสร้างหรือบริเวณพุ่มไม้ซึ่งไม่มีร่มเงาเพียงพอที่จะกำบังแสงแดด ช้างบางตัวไม่ได้รับอาหารที่เพียงพอเนื่องจากเจ้าของต้องการให้ช้างตัวเล็กและดูน่ารัก

เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีต่างๆ เช่น การจดทะเบียนช้าง การฝังไมโครชิพ การสร้างทางเลือกอาชีพสำหรับควาญช้าง แต่น่าเสียดายที่ความพยายามเหล่านี้ไม่เป็นผลสำเร็จ ส่วนมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเองก็พยายามให้คำแนะนำนักแก่ท่องเที่ยวและชาวบ้านเพื่อไม่ให้จ่ายเงินหรือสนับสนุนการใช้ช้างในการสร้างความบันเทิงเช่นเดียวกับสัตว์ป่าอื่นๆ

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top