skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

โชคดีได้บ้านใหม่

 

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทีมงานและอาสาสมัครมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าElephant rescue ChokDee 241115 1537ได้เดินทางไปช่วยเหลือโชคดี ช้างสมาชิกใหม่ของเรา อายุ 50 ปี ตลอดช่วงอายุของโชคดีเธอต้องทำงานหนักให้นักท่องเที่ยวขึ้นขี่บนหลังทุกวัน แต่ตอนนี้โชคดีได้พักผ่อนที่ศูนย์ช่วยเหลือช้างแล้วค่ะ อีกสองสามวันโชคดีจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพและปรับตัวกับบ้านใหม่ค่ะ เราหวังว่าโชคดีจะจำรุ่งทิพย์ได้ค่ะเพราะทั้งสองมาจากปางช้างที่เดียวกัน เราอยากให้ทั้งคู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะ

หากคุณอยากสนับสนุนการดูแลและการรักษาของโชคดี สามารถบริจาคได้ที่ www.wfft.org/donate

 

 

 

Elephant rescue ChokDee 241115 1241

Elephant rescue ChokDee 241115 1252

Elephant rescue ChokDee 241115 1322

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top