skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

ขอให้ช่วยชีวิตของชิมแปนซีในกรุงเทพฯ

เคนู เป็นลิงชิมแปนซีที่มีความเป็นอยู่ในกรงขนาดเล็กในใจกลางของกรุงเทพฯประมาณ 24 ปีแล้ว เราอยากช่วยเหลือเคนูเพื่อให้โอกาสเขาได้ใช้ชีวิตที่ควรจะเป็นอีกครั้ง แต่น่าเสียดายที่กฎหมายไทยไม่ปกป้องสัตว์ป่าที่ไม่ใช่ของประเทศไทย ซึ่งลิงชิมแปนซีพบได้เฉพาะเพียงสองสามประเทศในป่าแถบแอฟริกาเท่านั้น

นอกจากนี้เรายังขาดกฎหมายด้านสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย จึงไม่มีกฎหมายคุ้มครองอนุรักษ์หรือกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ที่พอจะพลักดันหรือบังคับให้เจ้าของยอมปล่อยหรือย้าย เคนู ไปมีชีวิตที่ดีกว่านี้ ได้

กว่า 2 ปีแล้วที่คุณเอ็ดวิน วิค ได้พยายามเจรจาพูดคุยกับเจ้าของและเข้าไปเยี่ยมเคนูหลายครั้ง แต่น่าเสียดาย มันไม่มีความหวังแล้วในสายตาของผม ดังนั้นเราจึงขอร้องอย่างเปิดเผยต่อเจ้าของ ให้ช่วยปรับปรุงชีวิตของเคนูให้ดีขึ้นให้มากกว่านี้ หรือขอให้ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลแทน ซึ่งความเป็นจริงแล้วเคนูสมควรได้รับการเลี้ยงดูที่ดีกว่านี้ ทั้งนี้ เรายังมีความเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง เพราะสภาพกรงเก่า ผุและเป็นสนิม อีกทั้งลิงชิมแปนซีเพศผู้สามารถสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อผู้คนโดยเฉพาะเด็กที่เล่นอยู่ใกล้ ๆ ได้

Screen Shot 2014-09-25 at 11.36.54

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่านี่เป็นวิธีสุดท้ายแล้ว การ ขังเดี่ยวในที่ไม่กี่ตารางเมตรและไม่มีของอะไรเล่นเลย หรือไม่มีอะไรให้เลยในกรง ถือเป็นการทรมานสัตว์ที่สุด

เราจึงขอเรียกร้องให้อธิบดีของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า เข้าช่วยเหลือเคนูเพื่อสวัสดิภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้มากกว่านี้ เราแค่ต้องการทำในสิ่งที่ถูกต้องเพียงเท่านั้น

 

นี่เป็นวิดีโอของแคนู

http://www.change.org/p/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5-%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B9-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2-free-canoe-from-his-prison

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top