skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

จอร์นนี่ เป็นอิสระจากโซ่แล้ว!!


จอร์นนี่ เป็นอิสระจากโซ่แล้ว!!

จอร์นนี่ เป็นลิงกังหนุ่ม เพศผู้ อายู 10 ปี เป็นสัตว์เลี้ยงของเจ้าของอพาตเม้นแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เจ้าของซื้อมาจากตลาดจตุจักรเมื่อ 10 ปีที่แล้ว และถูกเลี้ยงอยู่กับครอบครัวของเจ้าของ แต่พอจอร์นนี่โตขึ้น เจ้าของต้องล่ามโซ่จอร์นนี่ไว้นอกอาคารอพาร์ตเม้น เพราะเริ่มมีพฤติกรรมดุร้าย และโซ่ที่ล่ามจอร์นนี่ก็เริ่มสั้นลงเรื่อยๆ ตามขนาดตัวที่โตขึ้นของจอร์นนี่ เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว จอร์นนี่ได้เผลอกัดเจ้าของไปที่ขา ผลเกิดจากการเครียด เจ้าของจึงติดต่อมายังมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า ให้เข้ามารับจอร์นนี่ไปดูแลต่อ เพราะเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับเด็กในบริเวณนั้น จึงเป็นเหตุให้มูลนิธิฯต้องเข้าช่วยจอร์นนี่อย่างเร่งด่วน ( โดยไม่หวั่นเกรงกับอุปสรรคและปัญหาที่จะตามมาจากการเข้าช่วยเหลือจอร์นนี่แต่ประการใด) และวันพฤหัสบดี ที่ 8 เป็นวันที่จอร์นนี่ เป็นอิสระจากโซ่ ทางมูลนิธิฯได้เข้าไปช่วยเหลือเจ้าจอร์นนี่ จอร์นนี่ถูกคุณหมออีฟวางยาสลบเพื่อย้ายเข้ากรงของมูลนิธิฯและตรวจสุขภาพอย่างละเอียด และพบว่าจอร์นนี่ฟันผุ หนึ่งซีก และบริเวณเอวที่โซ่รัดก็มีตุ่มก้อนแข็งๆแดงรอบเอว ตรงปุ่มสะดือเลื่อนขึ้นไปหน้าท้อง จับได้เป็นก้อนแข็งเช่นเดียวกัน หลังจากหมอตรวจสุขภาพแล้ว เราก็พาจอร์นนี่ไปลงบันทึกประจำวัน ที่ สน ใกล้เคียงและเดินทางกลับศูนย์ ตอนนี้จอร์นนี่ อยู่ที่เขตกักกันโรคของมูลนิธิฯเพื่อดูอาการเบื้องต้น และต่อไปจอร์นนี่อาจจะอยู่ร่วมกับฝูงได้ในเร็วๆนี้

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top