skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

จุดจบของลิงกังนักแสดง

 

เบิร์ดคือชื่อของลิงกัง เคยเป็นลิงแสดงโชว์ตั้งแต่เด็ก พอเริ่มอายุมากแล้วทำให้แสดงไม่ดีเหมือนเคย เบิร์ดจึงถูกพามาที่วัดในจังหวัดเพชรบุรี ได้อยู่ในกรงแคบๆ และถูกล่ามโซ่ไว้ เราได้รับแจ้งจากชาวบ้านให้นำเบิร์ดไปดูแลต่อที่มูลนิธิ ตอนนี้เบิร์ดมีความสุขดีที่มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า ได้กินผลไม้หลายชนิด และได้อยู่ในบ้านที่กว้างขึ้น เมื่อเบิร์ดปรับตัวได้แล้วเราจะพาเบิร์ดไปรู้จักกับเพื่อนใหม่และเขาจะได้วิ่งเล่นบนสนามหญ้ากว้างๆที่มูลนิธิฯค่ะ

 

Macaque rescue Bird 301015 60

Macaque rescue Bird 301015 130

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top