skip to Main Content

พี่บิ๊กบราเทอร์กลับบางขุนเทียนแล้ว

วันนี้บิ๊กบราเทอร์ ได้กลับบ้านที่บางขุนเทียนแล้ว หลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้แย่งความเป็นจ่าฝูง ตอนนี้พี่บิ๊กหายดีแล้ว กลับถิ่นเดิมด้วยสายตาและท่าทางที่น่าเกรงขามเช่นเคย จนทำใหพี่บิ๊กมีลูกสมุนทันทีที่ไปถึง แค่นี้เราก็วางใจได้แล้วว่าเขาสามารถกลับเข้าฝูงได้อย่างปลอดภัยค่ะ

คุณสามารถย้อนไปอ่านวันที่ช่วยเหลือบิ๊กบราเทอร์ได้ที่ http://on.fb.me/1k3MQ2F

Release BigBrother_BangKhunThain 443 Release BigBrother_BangKhunThain 444 Release BigBrother_BangKhunThain 450 Release BigBrother_BangKhunThain 451 Release BigBrother_BangKhunThain 456 Release BigBrother_BangKhunThain 457

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top