skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

สงครามเพื่อความยุติธรรมได้เริ่มขึ้นแล้ว !

หยุดการหารายได้จากสัตว์ป่า

เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม คุณเอ็ดวิน วีค ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าได้พูดคุยกับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในงานทำลายงาช้าง ขอให้ดำเนินคดีกับผู้นำสัตว์ป่ามาให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปที่ชายหาดตามแหล่งท่องเที่ยว หลังจากนั้นวันที่ 29 สิงหาคม หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลได้ตรวจสอบที่เกาะพีพีแล้วพบนายอนันต์ หน้าดี และนายบัญชา ส่งไข่ กำลังนำชะนีมาถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยว จึงจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองและดำเนินคดี ส่วนชะนีที่ยึดได้ทางสถานีเพาะเลี้ยงจะเป็นผู้ดูแลต่อไป

เราต้องขอขอบคุณ คุณนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่เร่งการจับกุมในครั้งนี้

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top