skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

ส่งลิงกลับบ้านเขาวัง

 

Macaque release KaoWang_hacked 081215 19วันนี้เราพาเจ้าลิงแสมกลับบ้านที่เขาวังค่ะ เมื่อสัปดาห์ก่อนเขาถูกฟันที่หลัง รอยแผลกว้างครึ่งค่อนตัว สร้างความเจ็บปวดให้แก่ลิงมาก สัตว์แพทย์ได้ให้การรักษาและเย็บปากแผลแล้ว เจ้าลิงฟื้นตัวเร็วมาก ตอนนี้แผลปิดสนิทเราจึงไม่รอช้า พากลับบ้านเดิมของเขาพร้อมกับการต้อนรับกลับของเพื่อนลิงเขาวังค่ะ

คุณสามารถกลับไปอ่านเรื่องราวการช่วยเหลือเขาได้ที่http://on.fb.me/1IDWAwd

 

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top