skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

ออกช่วยเหลือชะนีมงกุฎที่จันทบุรี


ชะนีมงกุฏเพศผู้ถูกเลี้ยงอยู่ในวัด

อีกหนึ่งเคสของทีมมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า ได้รับแจ้งว่ามีชะนีมงกุฏเพศผู้ ถูกเลี้ยงอยู่ในวัดแห่งหนึ่งที่ตำบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี ทางเจ้าหน้าที่รีบออกช่วยเหลือทันที เมื่อไปถึงพบชะมงกุฏหนึ่งตัว อยู่ในกรงขนาด 2*2 เมตร สภาพในกรงเต็มไปด้วยเศษอาหารที่ให้ จากการสอบถามไม่เคยมีใครเข้าไปทำความสะอาดได้ ทางพระบอกว่า มีชาวบ้านนำมามอบให้ตั้งแต่ตัวเล็กๆ และเลี้ยงปล่อยอยู่สองสามปี จากนั้นก็เริ่มมีพฤติกรรมที่ดุร้าย กระชากผู้คนที่เดินผ่านไปมา จึงต้องนำมาใส่กรงอย่างที่เห็นนี้ เป็นเวลาสิบปีแล้ว ทางพระเกรงว่าต่อไปจะเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นที่ผ่านไปมา จึงติดต่อมายังมูลนิธิให้เข้าช่วยเหลือ และรับมาดูแลต่อชั่วคราว ตอนนี้ชะนีได้มาอยู่ในเขตกักกันโรคของมูลนิธิฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอีกไม่นานคงได้เจอเพื่อนที่อยู่ที่นี่

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top