skip to Main Content

อีกครั้งกับการช่วยเหลือนางอาย เมื่อไหร่ถึงจะหยุด?

 

เพียงเดือนที่ 8 ในปี 2558 มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าก็ได้ช่วยเหลือนางอายมาแล้วถึง 50 ตัว

นางอายตัวนี้โดนนำไปเป็นสัตว์เลี้ยงหลังถูกซื้อจากผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่า และได้รับอาหารที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังถูกเลี้ยงอยู่ในกรงแคบๆมานาน

นางอายตัวนี้ได้รับความทุกข์อย่างหนักจากข้อบกพร่องทางกระดูก รวมทั้งการขาดแคลนสารอาหารอย่างรุนแรง เราจะต่อสู้เพื่อรักษาชีวิตเจ้าตัวน้อยเอาไว้

“กรุณาอย่านำนางอายมาเป็นสัตว์เลี้ยง !! ”

 

DSC_0554

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top