skip to Main Content

เรื่องโชคร้ายของเจ้าลิง

 

วันนี้มีชาวบ้านแจ้งมาว่ามีลิงโดนไฟฟ้าช๊อตจากสายไฟฟ้าแล้วหล่นลงมาบนถนน ทำให้โดนรถชนอีกต่อหนึ่ง ตอนนี้ลิงมีแผลไฟไหม้และขาหลังหักด้วย ทีมสัตวแพทย์จึงรีบรักษาลิงเคราะห์ร้ายตัวนี้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top