skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

แจ๊คลิงน้อยผู้น่าสงสาร

วานนี้มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าได้ออกไปช่วยน้อง”แจ๊ค” ลิงแสมอายุ 1 ปี เจ้าขอMacaque rescue Jack 080316 3935งเดิมอ้างว่าแจ๊คกำลังจะโดนฆ่าเพื่อนำไปทำอาหาร จึงได้ขอมาเลี้ยงไว้ หลังจากนั้นแจ๊คก็โดนล่ามโซ่ไว้กับต้นไม้กลางแดด อาหารและน้ำก็ไม่เพียงพอ และตั้งแต่ที่แจ๊คเริ่มเป็นอันตรายต่อเด็กๆของเขา เจ้าของเดิมก็แจ้งให้เราไปรับแจ๊คมาดูแลแทน

ลิงแสมเป็นสัตว์ป่าที่ IUCN จัดให้อยู่ในอันดับ มีความเสี่ยงต่อการสุญพันธุ์น้อย มีการกระจายพันธุ์ในวงกว้าง มีประชากรจำนวนมากและสามารถปรับตัวได้ดีโดยเฉพาะในพื้นที่เขตอนุรักษ์ แต่ถึงอย่างนั้นลิงแสมก็จัดเป็นสัตว์ที่ถูกคุกคามสูง ทั้งการค้าขายเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงหรือนำเนื้อมาเป็นอาหาร ถูกนำมาเป็นเบี้ยในเกมส์กีฬา แม้กระทั้งของที่ระลึกที่ทำจากอวัยวะสัตว์ ลิงแสมตัวเมียมักจะถูกนำไปเป็นแม่พันธุ์ ส่วนตัวผู้มักถูกส่งออกไปเป็นตัวทดลองในงานวิจัย อีกทั้งยังสูญเสียถิ่นอาศัยอีก ลิงแสมจึงต้องปรับตัวและยืดหยัดเพื่อมีชีวิตรอดต่อไป แต่หากยังถูกคุกคามเช่นนี้ต่อไปอีก ไม่นานคงต้องจัดอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์แน่นอน

แจ๊คจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า เมื่อแจ๊คปรับตัวได้แล้วเราจะให้แจ๊คอยู่รวมกับเพื่อนในสนามหญ้ากว้างๆ มีที่วิ่งเล่นและได้ปีนป่ายกับเพื่อนรุ่นเดียวกัน เราจะดูแลเขาอย่างสัตว์ป่า ไม่ใช่สัตว์เลี้ยง

Macaque rescue Jack 080316 340

Macaque rescue Jack 080316 3964

 

Macaque rescue Jack 080316 3364

Macaque rescue Jack 080316 31012

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top