skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

โครงการปล่อยครอบครัวชะนีคืนสู่ป่า

Tangkwah&Baby 221115 490

ตอนนี้โครงการปล่อยชะนีคืนสู่ป่ากำลังหาพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์เพื่อให้เป็นบ้านหลังใหม่ของชะนีในโครงการ เช่นครอบครัวใหญ่ของชะนีแม่ลูกอ่อนอย่างแตงกวา มีสมาชิกทั้งหมด 5 ตัว และลูกชะนีสมาชิกใหม่อายุ 5 เดือน ทั้งหมดเป็นชะนีมือขาว (Hylobates lar) ปัจจุบัน IUCN จัดให้ชะนีมือขาวอยู่ในอันดับสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์ ส่วนชะนี 15 สายพันธุ์ที่เหลือก็ถูกจัดให้อยู่ในอันดับสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรือมากกว่านั้น จึงเป็นโครงการที่พวกเราตั้งใจมากและหวังว่าจะประสบความสำเร็จ เราจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นเดียวกับโครงการปล่อยหมีคืนสู่ป่า เราจะระดมทุนเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จ หากเป็นเหมือนที่เราตั้งใจเชื่อเลยว่าอนาคตของสัตว์ป่าจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน

 

Tangkwah&Baby 221115 494

Tangkwah&Baby 221115 506

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top