skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

ตุ๊ก ค่างแว่นข้างถนน

สองวันที่แล้ว มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าได้รับแจ้งว่ามีสัตว์ป่าถูกเลี้ยงไว้ในสภาพที่แย่มาก ทีมกู้ภัDSC_5149ยสัตว์ป่าจึงรีบเดินทางเพื่อไปช่วย ตุ๊ก ค่างแว่นถิ่นใต้เพศเมีย (Trachypithecus obscurus)  ซึ่งเธอได้รับแจ้งจากกลุ่ม Buy No Rhino

ชะตากรรมของตุ๊กยังคงคล้ายกับสัตว์ป่าตัวอื่นๆ แม่ถูกฆ่าตาย ถูกขายในตลาดมืด ถูกนำไปเป็นสัตว์เลี้ยง 8 ปีที่ต้องถูกล่ามกับโซ่สั้นๆ ผูกไว้กับกองขยะติดกับถนนใหญ่ซึ่งมีรถผ่านอยู่ตลอดเวลา สภาพพื้นที่เช่นนี้ไม่เหมาะกับสัตว์ชนิดใดใดทั้งสิ้น มิหนำซ้ำตุ๊กยังได้ขนมปังกับไส้กรอกเป็นอาหารตลอด 8 ปี ซึ่งหลายๆคนจะทราบว่าค่างเป็นสัตว์ที่กินอาหารเฉพาะเจาะจงมาก แต่ก็น่าแปลกที่ตุ๊กอยู่มานานขนาดนี้

IUCN จัดให้ค่างแว่นถิ่นใต้อยู่ในอันดับสัตว์ที่ใกล้จะมีแนวโน้มสูญพันธุ์ การล่าเพื่อนำไปเป็นอาหารหรือสัตว์เลี้ยงยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ค่างแว่นถิ่นใต้ลดจำนวนลง นอกจากนี้ถิ่นที่อยู่ยังกลายไปเป็นสวนปาล์มน้ำมันหรือแปลงเพาะปลูกต่างๆ ชุมชนเมืองก็ขยายรุกพื้นที่ป่ามากขึ้น

ตอนนี้ตุ๊กอยู่ในความดูแลของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าแล้ว เมื่อตุ๊กปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้เราจะย้ายตุ๊กให้ไปอยู่ในที่ที่ใกล้เคียงธรรมชาติ และจะได้รับอาหารที่อย่างที่เขาควรจะได้รับ

DSC_4899

DSC_4880

DSC_5146

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top