skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org
ขอบคุณที่ร่วมเป็นหนึ่งเสียงให้กับสัตว์ป่า
การลงทะเบียนชื่อของคุณได้รับการบันทึกแล้ว

ก่อนจากกันไป สนใจร่วมบริจาคสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือสัตว์ป่า

จากการถูกทารุณกรรม และมอบสถานที่พักพิงให้กับสัตว์ป่าในไทยที่บาดเจ็บได้ที่นี่

ศูนย์พักพิงสัตว์ป่าในมูลนิธิฯ มีสัตว์ที่ได้รับการดูแลถึง 65 สายพันธุ์ ตั้งแต่สัตว์จำพวกลิง นาก เสือโคร่ง เสือดาว ไปจนถึงช้าง ทุกชีวิตล้วนมีคุณค่า และโลกที่แท้จริงไม่ได้มีอยู่เพียงข้างในกรงขังเท่านั้น มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าของเรา เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร จึงต้องพึ่งพาการบริจาคเป็นหลัก เพื่อช่วยสัตว์ป่าให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

แสกนคิวอาร์โค้ดบริจาคได้ที่นี่

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top