skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

จดหมายเปิดผนึกจากโรเจอร์


เรียนท่านอธิบดี

ผมเชื่อว่าป่านนี้ท่านอธิบดีคงได้รับรายงานจากลูกน้องแล้วว่าผมก็ได้รับเชิญให้ไปให้ข้อมูลกับกรรมาธิการรัฐสภาเมื่อวานนี้ (22 ส.ค. 55) แต่ผมไม่มั่นใจว่าท่านจะได้รับรายงานเชิงสร้างสรรหรือไม่ จึงขออนุญาตเรียนด้วยตนเองว่า ผมเห็นว่าเรื่องกรณีพิพาทระหว่างท่านอธิบดีกับคุณเอ็ดวินกำลังบานปลายเป็นข้อพิพาทระหว่างกลุ่มอนุรักษ์กับกรมอุทยาน สร้างความเสื่อมเสียทั้งต่อภาพลักษณ์ของประเทศและต่อความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทั้งในและนอกประเทศ

ในฐานะผู้หนึ่งที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานกับประชาชนมาหลายสิบปี เห็นด้วยกับกรรมาธิการรัฐสภาว่า ทางกรมอุทยานควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ไม่ควรยึดติดกับอำนาจครุฑหรืออาญาสิทธิ์ที่มี เพราะกฎหมายไม่ใช่เครื่องชี้ชัดว่าอะไรถูกอะไรผิด เป็นเพียงกรอบที่บอกว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ หากผู้มีอำนาจไม่สามารถทำให้สิ่งถูกต้องกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมายได้ มีอำนาจไปก็เปล่าประโยชน์ เพราะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้หลายอย่างกำเนิดขึ้นจากการผิดกฎหมาย แม้แต่ประชาธิปไตยหรือการมีส่วนร่วมของประชาชน ก็ได้มาจากการปฏิวัติ

ท่านอธิบดีเคยบอกว่าชื่นชมการทำงานของผม ผมเองก็ชื่นชมความอาจหาญของท่าน จึงขอบังอาจเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาไม่ให้ลุกลามไปมากกว่านี้ โดยขอให้กรมอุทยานแสดงความใจกว้าง ด้วยการเชิญนักอนุรักษ์รวมทั้งคุณเอ็ดวิน และ คุณแสงเดือน ที่ประสงค์จะร่วมมือกับกรมอุทยานมาหารือกรอบความร่วมมือตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงนามปฏิญญาไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยไม่จำเป็นต้องวิตกว่าจะต้องพูดถึงคดีที่พิพาทกันอยู่ก็ได้ อันจะเป็นการปูรากฐานแสดงถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของกรมอุทยานในด้านความร่วมมือกับประชาชน ไม่ให้ถูกวิภาควิจารณ์ว่าเป็นเพียงการสร้างผลงานเพื่อปูทางสู่การเมือง

หากทั้งสองฝ่าย ไม่ยินยอมลดละทิฐิ ไม่ว่าคุณเอ็ดวิน หรือ ท่านอธิบดี รวมทั้งกรมอุทยานฯ ก็ไม่อาจรับผิดชอบ ต่อผลที่จะเกิดกับชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศในการประชุมไซเตสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในต้นปีหน้าได้ คุณประโยชน์ที่ท่านอธิบดีคิดว่ากำลังพยายามสร้าง จะกลายเป็นตราบาปของกรมอุทยานฯ รวมทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ไปทันที

จึงเรียนมาเพื่อปรดพิจารณา

โรเจอร์ โลหนันทน์

Thai AGA (www.thaiaga.org)

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top