skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าช่วย “เสือปลา”


มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าช่วย “เสือปลา” เพื่อนำส่งเข้าร่วมโครงการปล่อยคืนสู่ป่า

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าช่วย “เสือปลา” ซึ่งกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าได้รับแจ้งให้ออกไปช่วยเสือปลาสองตัวที่ถูกเก็บไว้ในบ้านของชาวนาคนนึ่งในจ.เพชรบุรี ชาวนาคนนั้นผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างป่าชายเลนที่แหลมผักเบี้ย ได้ดักเสือปลา 2 ตัวนี้ไว้เพราะมันแอบย่องเข้ามาในเขตบ้านของเขาบ่อยๆ และฆ่าไก่ที่เขาเลี้ยงไว้ให้เดินหากินอยู่ในเขตบ้านไปหลายตัว ตอนที่มูลนิธิได้พบกับเสือทั้งสองตัวนั้น มันอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่มาก ต้องทรมานจากโรคนิวมอเนีย และอาการติดเชื้อที่ผิวหนัง หลังการเจรจาอันยาวนาน บวกกับความช่วยเหลือของท่านเจ้าอาวาสวัดในละแวกใกล้เคียง ทำให้ชาวนาคนนั้นยอมปล่อยตัวเสือทั้งสองมาให้มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่ารักษาในที่สุด (กฎหมายไทยห้ามมิให้มีสัตว์ป่าคุ้มครองอย่างเช่น เสือปลาไว้ในครอบครอง แต่อย่างไรก็ตาม กฏหมายนี้แทบจะไม่เคยมีการนำมาบังคับใช้ ความช่วยเหลือจากพระสงฆ์หรือผู้นำชุมชนจะใช้ได้ผลมากกว่า ในกรณีที่ต้องการช่วยสัตว์ที่อยู่ในสภาพน่าเป็นห่วง)

เมื่อเสือทั้งสองสุขภาพแข็งแรงดีแล้ว หลังจากได้รับการรักษาเป็นเวลานาน 5 เดือน พวกมันก็ถูกส่งมอบต่อให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งมาว่า จะมีการจัดโครงการปล่อยเสือปลา (Prionailurus viverrinus) กลับคืนสู่ป่า แน่นอนว่าทางมูลนิธิยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสือเหล่านี้กลับคืนสู่ถิ่นเดิมของมัน…ป่าชายเลนไทย

เสือทั้งสองถูกส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง จ.ราชบุรี พวกมันจะต้องอยู่ที่นี่ไปอีกสองสามเดือน ก่อนที่จะถูกปล่อยคืนสู่ป่า ซึ่งทางมูลนิธิยังไม่ได้รับข่าวคราวความคืบหน้าในเรื่องนี้ ปัญหาการสูญเสียที่อยู่อาศัย และความขัดแย้งกับมนุษย์ คือภัยคุกคามหลักที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของเจ้าสัตว์สายพันธุ์นี้ การสำรวจวิจัยป่าชายเลนในละแวกใกล้เคียงบ่งชี้ว่า ด้วยอัตตราการลดจำนวนในปัจจุบัน เสือปลามีโอกาสที่จะสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยในเวลาไม่ถึงทศวรรษ

รายละเอียดสายพันธุ์ :
เสือปลา – Prionailurus viverrinus
การจัดสถานะของ IUCN*: มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
CITES appendix 1**

*IUCN – สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources หรือ World Conservative Union : IUCN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นด้วยเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

**CITES appendix 1 – CITES คือ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (Convention on international Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ซึ่งตามอนุสัญญามีการจัดสัตว์ป่าเข้าบัญชีไว้ 3 หมวด คือ appendix 1, 2 และ 3 โดย appendix 1 คือสัตว์ที่มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์สูงที่สุด จากนั้นจึงไล่ไปตามลำดับ

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top