skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

นางอายพิกมี่ สัตว์ในบัญชีไซเตสหมายเลข 1

 

Loris rescue_Mom PigmyL 071215 894นางอายอีกแล้ว แต่คราวนี้เป็นนางอายสายพันธุ์พิกมี่ (Nycticebus pygmaeus) ชื่อว่า มัมมี่ เจ้าของเดิมซื้อมัมมี่มาจากตลาดจตุจักรตอนยังตัวเล็กๆเมื่อสี่ปีที่แล้ว จากนั้นมัมมี่ก็อยู่ในกรงเล็กแคบๆตลอด ไม่มีกิ่งก้านให้ปีนป่าย แต่ตอนนี้มัมมี่อยู่กับเราแล้ว เราจะให้มัมมี่ฝึกปีนกับกิ่งไม้ที่เราตัดให้ก่อน จากนั้นก็จะย้ายมัมมี่อยู่ในบ้านที่ใหญ่กว่านี้

คุณทราบหรือไม่ว่า นางอายพิกมี่เป็นสัตว์ป่าที่ค่อยข้างพบได้น้อยแล้วตามธรรมชาติและไม่พบในประเทศไทย IUCN จัดอันดับให้นางอายพิกมี่อยู่ในสิ่งมีชีวิตมีแนวโน้มจะสูญพันธุ์ และไซเตสยังจัดให้อยู่ในบัญชีหมายเลข 1 ซึ่งว่าด้วยชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุ์ การค้าขายจะได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น เท่ากับว่าการค้าขายนางอายพิกมี่เป็นการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ เป้าหมายคือกลุ่มคนรวยในประเทศไทย และแหล่งใหญ่อยู่ที่ตลาดจตุจักรในกรุงเทพนี่เอง

คำถามคือ ทำไมประเทศไทยถึงมีการซื้อขายสัตว์ป่าได้ง่ายๆเช่นนี้ และเมื่อไหร่คนถึงจะหยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าเสียที

Loris rescue_Mom PigmyL 071215 894

Loris rescue_Mom PigmyL 071215 880

Loris rescue_Mom PigmyL 071215 872

Loris rescue_Mom PigmyL 071215 869

Loris rescue_Mom PigmyL 071215 862

Loris rescue_Mom PigmyL 071215 863

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top