skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

เหยื่ออีกรายของธุรกิจค้าสัตว์ป่า

เมื่อวานนี้เราได้รับการติดต่อจากทีมงาน Fishing Cat Research and Conservation Project ว่ามีLoris rescue Mumu 180316 972นางอายถูก “ดักจับจากป่า” เพื่อเตรียมส่งขายเป็นสัตว์เลี้ยง ทางทีมงานฯจึงได้เจรจาขอช่วยนางอาย จากนั้นอีกสองสัปดาห์จึงติดต่อมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าให้รับดูแลต่อ

นางอายได้รับการขึ้นบัญชีเป็นสัตว์ป่าที่มีแนวโน้วจะสูญพันธุ์ ซึ่งจัดอันดับโดย IUCN คาดว่าในอนาคตประชากรจะลดลงอีก 30 % สาเหตุหลักคือสูญเสียป่าที่เป็นแหล่งอาศัย ป่าถูกเปลี่ยนเป็นไร่สวนเลื่อนลอย ต้นไม้ถูกตัด การบุกรุกและตั้งรกรากของชุมชน การก่อสร้างทางคมนาคม การสร้างเขื่อน สายไฟฟ้าชนบท หรือการเผาป่า ล้วนทำให้สูญเสียป่าซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของนางอายทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังถูกล่าอย่างหนัก เพื่อนำไปเป็นอาหารหรือยาโบราณ และสัตว์เลี้ยง

โชคยังดีที่นางอายตัวนี้ได้รับการช่วยเหลือไว้ได้ทันก่อนที่จะถูกขายทอดตลาด และตอนนี้อยู่ในความดูแลของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าแล้ว เราจะรอให้ฤดูแล้งผ่านพ้นไปก่อนจึงจะส่งเขาคืนสู่ป่าธรรมชาติได้ หากนางอายตัวนี้เกิดโชคร้ายหลุดออกสู่ตลาดได้ นั่นจะทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปตลอดกาล ต้องอยู่ในกรงแคบๆและถูกเลี้ยงดูโดยมนุษย์ หมดอิสระภาพไปจนชั่วชีวิต การซื้อสัตว์ป่าเพราะเห็นว่าสงสารไม่ใช่ทางแก้ปัญหาแต่มันคือการสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าต่างหาก สัตว์ป่าไม่ใช่สัตว์เลี้ยง เขาควรจะได้อยู่ในโลกอันกว้างใหญ่ของเขา

หยุดซื้อ หยุดล่า

Loris rescue Mumu 180316 981

Loris rescue Mumu 180316 977

Loris rescue Mumu 180316 967

Loris rescue Mumu 180316 973

Loris rescue Mumu 180316 984

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top