skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

การค้าอุรังอุตังในไทยยังลอยนวล

การค้าอุรังอุตังในไทยยังลอยนวล (Edwin Wiek; 10 เมษายน 2555) ผมได้รับการแจ้งว่าอุรังอุตัง 11 ตัวที่ถูกพบว่าถูกครอบครองอย่างผิดกฎหมายในสวนสัตว์ภูเก็ตไม่ได้ถูกยึดไปหลังจากการบุกตรวจสอบสวนสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะบียน อุรังอุตังเหล่านั้นกลับถูกขนส่งไปยังกรมอุทยานในรูปของ…

Read More

ข่าวคราวล่าสุดของสัตว์ป่า 103 ชีวิตที่ถูกยึดจากมูลนิธิ

ข่าวคราวล่าสุดของสัตว์ป่า 103 ชีวิตที่ถูกยึดจากมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า (WFFT) ข่าวคราวล่าสุดของสัตว์ป่า 103 ชีวิตที่ถูกยึดจากมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า (WFFT) ยังคงไม่ได้บ่งบอกว่าสัตว์เหล่านั้นไปอยู่ที่ไหนและมีสวัสดิภาพเป็นอย่างไร อีเห็นสี่ตัวถูกส่งกลับคืนจากกรมอุทยานเนื่องจากพวกมันไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครองตาม…

Read More

“คุณน้อย” ได้รับรางวัล

คุณจันทร์แสง สร้างนานอก หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ “คุณน้อย” ได้รับรางวัลสำหรับความกล้าหาญและมุ่งมั่นในการช่วยเหลือสัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์ประเภทลิง จาก International Primate Protection…

Read More

ศาลรับเรื่องฟ้องทางอาญา ต่ออธิบดีและเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน

ศาลรับเรื่องฟ้องทางอธิบดีออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชและเจ้าหน้าที่ จากการบุกจับกุมศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าแล้ว วันที่ 11 เมษายน 2555 ศาลเพชรบุรีรับเรื่องฟ้องทางอาญาจากมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า ซึ่งยื่นฟ้องอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช…

Read More

สลดช้างของกลางยึดจากไทรโยคตายทั้งกลม-อีกหลายเชือกถูกล่ามผอมโซ

http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNek1qUXlOemN6T1E9PQ สลดช้างของกลางยึดจากไทรโยคตายทั้งกลม-อีกหลายเชือกถูกล่ามผอมโซ เมื่อเวลา 18.30 น วันที่ 22 มี.ค. ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก ดร.เดือนเพ็ญ…

Read More

สัตว์ป่าที่ถูกยึดต้องตายเพราะความไม่เอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่!

  สัตว์ป่าที่ถูกยึดต้องตายเพราะความไม่เอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่! เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน, สำหรับเผยแพร่อย่างเร่งด่วน 20 มีนาคม 2555 กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี และลำปาง…

Read More

ความ 2 มาตรฐานของการบังคับใช้กฎหมาย

โดย เอ็ดวิน วีค - มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า 15 มีนาคม 2555 บก.ปทส (กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)…

Read More

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top