skip to Main Content

หมีน้อยกาเหว่าปีนต้นไม้

ตอนนี้กาเหว่า ลูกหมีหมา กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปีนต้นไม้ไปเสียแล้ว เธอสนุกไปการแกว่งเท้าบนยอดไม้แล้วก็ชอบงีบหลับในช่วงบ่ายเป็นประจำ

อ่านเรื่องการช่วยเหลือของหมีกาเหว่าได้ที่ http://bit.ly/25bSvKo และ http://bit.ly/23XZNeM.

DSC_0417

DSC_0423

DSC_0419

DSC_0424

DSC_0427

DSC_0437

DSC_0440

DSC_0447

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top