skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

ความสุขของการปล่อยสัตว์คืนสู่ป่า

 

พวกเรามีความสุขมากกับการได้ช่วยเหลือสัตว์ป่าและยิ่งมีความสุขมากขึ้นไปอีกเมื่อสัตว์ป่าเหล่านั้นหายป่วยและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในป่าได้

วันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากวันหนึ่ง พวกเรานำนางอายจำนวน 4 ตัว นกแสก 1 ตัว และ นกแก๊กอีก 1 ตัว พาพวกเขาคืนสู่ป่าเป็นที่เรียบร้อยแแล้ว

เราหวังว่าคุณจะมีความสุขในช่วงสุดสัปดาห์เหมือนกับสัตว์ป่าเหล่านี้ค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top