skip to Main Content

ช่วยเหลือนกแต้วแร้วธรรมดา

 

นกตัวนี้เราเรียกกันว่า นกแต้วแร้วธรรมดา คนในพื้นที่เรียกนก 5 สี เนื่องจากสีสันสวยงามของเธอ เธอถูกนำมาที่รักษาที่ศูนย์ WFFT เนื่องจากถูกรถชน เมื่อหายดีแล้ว เราก็จะปล่อยเธอให้เป็นอิสระอีกครั้ง

 

Blue-winged pitta 0918 copy Blue-winged pitta 0920 copy Blue-winged pitta 0911 copy

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top