skip to Main Content

นกฮูกปีกหัก

 

เราได้รับแจ้งว่ามีนกแสก(Tyto alba) ได้รับบาดเจ็บที่ปีก  เมื่อไปถึงพบว่านกแสกมีร่างกายอ่อนแอมาก  ขาดอาหาร  ปีกหัก  ไม่สามารถบินได้  ตอนนี้สัตวแพทย์ได้ดูแลอย่างใกล้ชิด  เราหวังว่าเขาจะมีอาการดีขึ้นและได้กลับไปมีชีวิตอิสระอีกครั้งค่ะ

Barn owl rescue 091215 926

Barn owl rescue 091215 931

Barn owl rescue 091215 944

Barn owl rescue 091215 958

Barn owl rescue 091215 981

Barn owl rescue 091215 969

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top