skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

งูเหลือมเลื้อยเข้าบ้านคน

 

11 ตุลาคม 2558

ชาวบ้านได้จับงูเหลือมมาที่มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าหลังจากที่งูเลื้อยเข้าบ้าน  และโดนทุบที่หัว  งูมักจะถูกมองว่าเป็นสัตว์อันตรายและส่วนใหญ่ก็จะโดนตีจนตาย  แต่เจ้าตัวนี้โชคดีที่ชาวบ้านเลือกนำมาส่งให้เรา  หลังจากที่สัตวแพทย์ตรวจสุขภาพของงูแล้วเราก็จะปล่อยเขากลับเข้าป่าเร็วๆนี้ค่ะ

Pathon Snake rescue 111015 517

Pathon Snake rescue 111015 520

Pathon Snake rescue 111015 534

Pathon Snake rescue 111015 529

 

 

13 ตุลาคม 2558

หลังจากที่สัตวแพทย์ตรวจเช็คร่างกายงูเหลือแล้ว  พบว่าอาการบรรเทาขึ้นและได้พักฟื้นจากอาการฟกช้ำแล้ว  เราก็พาเขากลับเข้าป่าซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า

Reticulated Python Snake release 121015 632

Reticulated Python Snake release 121015 648

Reticulated Python Snake release 121015 652

Reticulated Python Snake release 121015 661

Reticulated Python Snake release 121015 667

Reticulated Python Snake release 121015 694

 

 

 

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top