skip to Main Content

งูหลามย้ายบ้านใหม่ ใหญ่กว่าเดิม

 

สัปดาห์ที่แล้วมีคนพบงูหลามอยู่ข้างถนนซึ่งไม่ไกลจากมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า

ทีมสัตวแพทย์จึงพาเจ้างูหลามกลับเข้าป่าให้ไกลจากผู้คนค่ะ

ป่ามีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ ซึ่งเป็นป่าที่เหมาะกับงูหลามมากๆค่ะ

Release Burmese python 280116 999

Release Burmese python 280116 0970

Release Burmese python 280116 985

Release Burmese python 280116 3

Release Burmese python 280116 17

Release Burmese python 280116 27

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top