skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

นางอายนอนป่วยข้างถนน

คุณ Junie และทีมงานมูลนิธิเพื่อสัตว์เกาะลันตา ได้นำนางอายมาที่มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า เธอพบนางอายอายุประมาณ 6-7 ปี เพศเมีย นอนอ่อนแรงอยู่ข้างถนน ขาดสารอาหารและขาดน้ำ จากนั้นจึงติดต่อมาทางมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเพื่อช่วยรักษาและดูแลต่อไป ตอนนี้นางอายกินอาหารได้มากขึ้นและอยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์อย่างใกล้ชิด ส่วนเรื่องการปล่อยคืนสู่ป่านั้นเราต้องสังเกตพฤติกรรมสักระยะ เพราะเรายังไม่ทราบว่าเขาเป็นสัตว์ป่าหรือเป็นสัตว์เลี้ยงมาก่อน

มูลนิธิเพื่อสัตว์เกาะลันตาเป็นองกรค์ที่ช่วยเหลือสัตว์  โดยเฉพาะแมวและสุนัข คุณสามารถเข้าไปดูการทำงานของพวกเขาได้ใน Lanta Animal Welfare

Loris rescue Lauri 151015 304

Loris rescue Lauri 151015 312

Loris rescue Lauri 151015 317

Loris rescue Lauri 151015 792

Loris rescue Lauri 151015 324

Loris rescue Lauri 151015 325

 

 

 

 

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top