skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

ผ่าตัดดวงตาเสือโคร่ง “แรมโบ้”

ไม่นานมานี้ แรมโบ้มีอาการอักเสบตรงกับดวงตาข้างที่บอด และเราได้ทำการเชิญสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดดวงตาเข้ามาทำการเอาดวงตาข้างที่มีปัญหาออกไป
Read More

ร่วมระดมทุนเพื่อปรับปรุงกรงเสือของกลาง

  เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าได้เข้าเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าของกรมอุทยานฯ เพื่อพูดคุยว่าทางมูลนิธิจะสนับสนุนอะไรได้บ้าง กรงเสือโคร่งที่เราเห็นนี้ถูกสร้างมาเพื่อรองรับเสือที่เป็นของกลางกว่า 100 ตัว เสือโคร่งบางตัวได้อยู่ในกรงแคบๆและมีสวัสดิภาพไม่ดีด้วย เราจึงอยากจะหากองทุนและช่วยปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับเสือของกลางที่จะเพิ่มมาอีกเรื่อยๆ เราหวังว่าจะช่วยกรมอุทยานฯพัฒนาพื้นที่ให้แก่เสือโคร่งเหล่านี้ได้…

Read More

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top