skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

ผ่าตัดดวงตาเสือโคร่ง “แรมโบ้”

แรมโบ้ได้รับการช่วยเหลือจากสวนสัตว์ภูเก็ต เมื่อปี 2565 หลังติดอยู่ในกรงคอนกรีตขนาดเล็กนานถึง 19 ปี  เมื่อเดินทางมาถึงมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า เราก็พบว่าตาข้างหนึ่งของแรมโบ้ ได้บอดสนิทไปแล้ว และยังตรวจพบปัญหาที่ฟัน สาเหตุเกิดจากอาหารที่กินไม่มีความเหมาะสม และไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอ

ไม่นานมานี้ แรมโบ้มีอาการอักเสบตรงกับดวงตาข้างที่บอด และเราได้ทำการเชิญสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดดวงตาเข้ามาทำการเอาดวงตาข้างที่มีปัญหาออกไป ถึงแรมโบ้จะมีอายุมากแล้ว แต่ก็สามารถฟื้นตัวได้รวดเร็ว หลังจากการผ่าตัด และได้เข้าไปพักฟื้นยังที่พักพิงชั่วคราว จนกว่าแผลจะหายดี

เพราะเป็นเสือที่ค่อนข้างชรามาก จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีปัญหาสุขภาพทับถมตามมา ดูได้จากปีที่แล้ว ที่แรมโบ้เข้ารับการรักษาฟัน

ที่ศูนย์อนุรักษ์ของเรา ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลแรมโบ้ และสัตว์ตัวอื่นๆ อย่างดีที่สุด และภารกิจของมูลนิธิฯ ไม่อาจดำเนินมาได้ไกลถึงปัจจุบันได้ หากปราศจากการสนับสนุนจากทุกท่าน

แสกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างเพื่อบริจาคได้เลย

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top