skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

ร่วมระดมทุนเพื่อปรับปรุงกรงเสือของกลาง

 

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าได้เข้าเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าของกรมอุทยานฯ เพื่อพูดคุยว่าทางมูลนิธิจะสนับสนุนอะไรได้บ้าง กรงเสือโคร่งที่เราเห็นนี้ถูกสร้างมาเพื่อรองรับเสือที่เป็นของกลางกว่า 100 ตัว เสือโคร่งบางตัวได้อยู่ในกรงแคบๆและมีสวัสดิภาพไม่ดีด้วย เราจึงอยากจะหากองทุนและช่วยปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับเสือของกลางที่จะเพิ่มมาอีกเรื่อยๆ เราหวังว่าจะช่วยกรมอุทยานฯพัฒนาพื้นที่ให้แก่เสือโคร่งเหล่านี้ได้

เราต่อต้านการผสมพันธุ์เสือโคร่งเพื่อการค้าและไม่สนับสนุนการนำสัตว์ป่ามาหารายได้ด้วย ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามกับ ไซเตส (อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์) ดังนั้นเราต้องไม่ปฎิบัติสิ่งที่ขัดต่อไซเตส ซึ่งกล่าวไว้ดังนี้

ข้อตกลงภาคี โดยเฉพาะชนิดพันธุ์บัญชีหมายเลข 1 วงศ์แมวป่า

ข้อที่ 14.69 การผสมพันธุ์เสือในเชิงพาณิชย์ควรจำกัดเฉพาะเพื่ออนุรักษ์เสือในธรรมชาติ ไม่ควรผสมพันธุ์เสือเพื่อการค้า

ข้อที่ 16.68 ได้รับการสนับสนุน
(ก) สนับสนุนการดำเนินงานตามข้อตกลงข้อที่ 16.70 ให้สำนักเลขาธิการสามารถร่างรายงายผลการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการอุนรักษ์และการลักลอบค้าเสือโคร่งรวมทั้งสัตว์ป่าในวงศ์แมวป่า
(ข) จัดเตรียมข้อมูลสถานการณ์การลักลอบค้าสัตว์ป่าในวงศ์แมวป่า เพื่อนำมาพิจารณาร่างกฏหมายบังคับใช้

 

 

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top